Huisregels
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van, of schade aan eigendommen van cliënten in of rond het pand. Neem geen waardevolle spullen mee.
 • In de praktijk geldt natuurlijk een rookverbod.
 • Huisdieren kunnen we helaas niet toelaten in de praktijk.
 • Mobiele telefoons in de behandelruimten uitschakelen.
 • Bij calamiteiten aanwijzingen van de fysiotherapeuten of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer/politie) volgen.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 • U dient bij de eerste afspraak uw legitimatiebewijs te tonen.
 • Bij verhindering minimaal 24 uur van te voren afmelden aub. Wij moeten niet op tijd geannuleerde behandelingen in rekening brengen.
 • Behandelingen kunnen uitlopen. Bent u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd nog niet gehaald, meldt u zich dan in het kantoor.
 • Het aantal vergoede behandelingen is afhankelijk van uw aanvullend zorgverzekeringspakket. Lees uw polisvoorwaarden over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor wij rechtstreeks kunnen declareren bij uw verzekeraar.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling, uit de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.
 • De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 • De betalingsvoorwaarden en tarieven worden aangegeven op het informatiebord.
 • Er wordt een rapportage naar de huisarts/verwijzer/specialist verzonden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit kenbaar te maken.
Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
Julianastraat 6 - 1441 EP Purmerend - 0299 - 42 34 62 - info@fysiotherapiejulianastraat.nl