Behandeling zonder verwijzing
Geen verwijsbriefje van de huisarts of het ziekenhuis meer nodig.

Uiteraard kunt u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Hij of zij kan u dan doorverwijzen naar de fysiotherapeut of manueel therapeut. Maar dat hoeft dus niet meer. Zo komt u heel direct bij de specialisten in bewegen terecht en kan de behandeling nog sneller beginnen. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg. Uw fysiotherapeut houdt de huisarts betrokken en informeert* hem of haar over de klacht en de behandeling. Wij werken overigens samen met alle zorgverzekeraars.

(*tenzij u dat niet wenst.)
Onder behandeling
Raadpleeg voor de laatste stand van zaken altijd eerst uw eigen ziektekostenverzekering.

Sinds januari 2006 kunt u rechtstreeks terecht bij de fysiotherapeut. Daarvoor is geen verwijsbriefje meer nodig.

Eigen risico voor hulp uit basisverzekering.
In 2008 geldt voor het eerst een verplicht eigen risico in de zorg. Net als de No-Claim in 2007 geldt dat eigen risico voor de basisverzekering, maar niet voor fysiotherapie bij kinderen.

Geen eigen risico voor aanvullende verzekering.
Eigen risico geldt niet voor fysiotherapie bij kinderen en niet voor fysiotherapie in de aanvullende verzekering. Omdat fysiotherapie vrijwel geheel in de aanvullende verzekering valt en fysiotherapie bij kinderen is uitgesloten voor het eigen risico heeft behandeling vrijwel nooit invloed op het eigen risico.

Beperkt vergoed in basisverzekering.
Fysiotherapie wordt slechts voor een beperkt deel in de verplichte basisverzekering vergoed. De rest moet u verzekeren via het aanvullende verzekeringspakket. Via de basisverzekering hebben kinderen tot 18 jaar recht op maximaal negen behandelingen. Daarnaast hebben kinderen en volwassenen voor een aantal aandoeningen recht op meer behandelingen. Bent u niet voor fysiotherapie verzekert via aanvullende verzekering of moeten meer behandelingen plaats vinden voor een aandoening die niet op de lijst aandoeningen voor meer dan twintig behandelingen voorkomt, dan moet u die behandelingen zelf betalen. Vraag naar het tarief van een behandeling fysiotherapie of manueeltherapie.

Julianastraat 6 - 1441 EP Purmerend - 0299 - 42 34 62 - info@fysiotherapiejulianastraat.nl