Een goede werkplek
RSI, Repetitive Strain Injury, is een moeilijk te definiëren aandoening. Vele aandoeningen (bijv. tenniselleboog en carpaaltunnelsyndroom TOS) vallen onder die term. RSI wordt dan ook wel gezien als een ‘paraplu-begrip’ waar verschillende bewegingsproblemen onder vallen.

In 2000 formuleerde de Gezondheidsraad de volgende beschrijving van deze aandoening; "RSI is een tot beperkingen of participatieproblemen leidend multifactorieel bepaald klachtensyndroom aan nek, bovenrug, boven- of onderarm, elleboog, pols of hand, of een combinatie hiervan, gekenmerkt door een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid, voorafgegaan door activiteiten met herhaalde bewegingen of een statische houding van een of meer van de genoemden lichaamsdelen als een van de veronderstelde etiologische factoren."

Symptomen die horen bij RSI zijn grofweg te verdelen in vroege en late signalen. 'Vroege signalen' geeft het lichaam af wanneer het vermoeid is. Wanneer het lichaam onvoldoende tijd krijgt om te herstellen kunnen die kleine signalen zich opstapelen tot 'late signalen'.

Vroege signalen:
- het gevoel hebben uw lichaam aan te willen raken / masseren
- hoofdpijn
- vermoeide ogen
- vermoeidheid of raar gevoel in de bovenrug / nek / schouder / arm of hand
- gespannen of stijf gevoel

Late signalen:
- meer moeite met zien/lezen aan het einde van de dag (teletekst)
- pijn in de bovenrug / nek / schouder / arm of hand
- krachtverlies
- tintelingen
- wakker worden van de pijn / slecht slapen

Het is belangrijk dat u goed naar uw lichaam luistert. Uw lichaam geeft aan wat kan en niet kan. Houd in gedachte dat klachten die al 20 jaar bestaan, vaak niet binnen een week weer over zijn. Klachten die een week bestaan, zijn vaak wel goed en snel te genezen. Reageer dus adequaat op wat uw lichaam aangeeft. En vertrouwt u het niet, raadpleeg dan een deskundige op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of via het werk uw ARBO-adviseur.
Julianastraat 6 - 1441 EP Purmerend - 0299 - 42 34 62 - info@fysiotherapiejulianastraat.nl